Povinně
zveřejňované
informace

 • Nadpis použitý v hlavičce: Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. NÁZEV

 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace,

 • Masarykova 460/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,

 • IZO:  REDIZO: 600 020 398  SPŠ: 000 082 147  VOŠ: 110 033 752.

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 • Příspěvková organizace založená usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje 240/23/ZK.

 • Předmětem činnosti školy je: „Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu a § 92 pro vyšší odbornou školu zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy“ .

 • Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 • Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy nebo na webových stránkách zde: 

  • Zřizovací listina (.pdf) (.pdf)

  • Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 POŠTOVNÍ ADRESA

 • SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 01 Liberec 1

4.2. ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVY

 • Stejná jako poštovní adresa

4.3. ÚŘEDNÍ HODINY

 • Pondělí až čtvrtek: 7:30–15:00

 • Pátek:7:30–14:00

4.4. TELEFONNÍ ČÍSLA

 • Hlavní telefon na sekretariat školy: tel:+420 487 989 611

 • Ředitel školy

  • Ing. Bc. Jaroslav Semerád, MBA

  • telefon: +420 487 989 619

  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Statutární zástupce ředitele 

  • Ing. Mgr. Petr Zdráhala

  • telefon: +420 487 989 618

  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Zástupce ředitele budova Masarykova 

  • Ing. Radek Havlík

  • telefon: +420 487 989 618

  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Zástupce ředitele budova Tyršova 

  • Ing. Zuzana Pluhařová

  • telefon: +420 485 110 096

  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pověřenec na ochranu osobních údajů

  • Gabriela Lupoměská

  • telefon: +420 487 989 611

  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.5 ČÍSLA FAXU

 • Škola nemá FAX.

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

 • https://prumyslovkaliberec.cz

4.7. ADRESA PODATELNY, E-PODATELNY

 • SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 01 Liberec 1
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. DATOVÁ SCHRÁNKA

 • Identifikátor datové schránky: nq7k822.

5. PLATBY LZE POUKÁZAT

 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s..

 • Číslo účtu: 107-5234500297/0100.

6. IČ

 • 46747991

7. DIČ

 • Škola není plátcem DPH.

8. DOKUMENTY

8.1. SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ SCHVÁLENÉ RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Listinná forma je k nahlédnutí na sekretariátě školy.

8.2. ROZPOČET

 • Finanční vypořádání za rok 2023  (.pdf).

 • Finanční vypořádání za rok 2022  (.xls).

8.3. OSTATNÍ DOKUMENTY

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 • Veškerá podání lze učinit v sekretariátu ředitele školy, nebo jiným zákonným způsobem.

 • Poskytování informací může podléhat zpoplatnění podle sazebníku úhrad.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 • Veškerá podání lze učinit sekretariátu ředitele školy, nebo jiným zákonným způsobem.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 • Opravné prostředky lze podat zákonným způsobem.

12. FORMULÁŘE

 • Veškeré další formuláře lze získat na studijním oddělení školy.

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 • bude doplněno

14. PŘEDPISY

14.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

14.2. VYDANÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 • Poskytování informací může podléhat zpoplatnění podle sazebníku úhrad.

15.2. USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

16. LICENČNÍ SMLOUVY

17. VÝROČNÍ ZPRÁVY

 • Výroční zpráva za školní rok 2022-2023 (.pdf)