Výchovné poradenství

Na co se při své práci zaměřujeme?

 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků

 • Poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků

 • Poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu

 • Poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

 • Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

 • Spolupracujeme  se všemi pedagogy, seznamuji je se speciálními vzdělávacími potřebami studentů

 • Doporučujeme odborná pracoviště, na která je možno se obrátit

 • Připravujeme besedy pro studenty 1. ročníků „Jak studovat na střední škole“

 • Zadáváme dotazníky o spokojenosti se studiem studentům 1. a 4. ročníků a zpracovávám výsledky

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

Studenti:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování

 • Když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky

 • Když máte obtíže ve vztazích s dospělými

 • Když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia

 • Když potřebujete řešit problémy a nevíte, na jaké odborné pracoviště se obrátit

 • Kdykoli vás něco trápí…

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte

 • Když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit

 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy

 • Když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování

 • Když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě

 • Když si nerozumíte s některým studentem nebo se třídou

 • Když adaptace některého studenta neprobíhá optimálně

 • Když Vám chybí inspirace týkající se metod práce ve třídě

 • Když se cítíte ohroženi syndromem vyhoření