Přijímací řízení

 • Nadpis použitý v obrázku: Jak se dostat na Průmyslovku Liberec

Termíny přijímacího řízení a jeho podmínky budeme aktualizovat a upřesňovat dle jejich vyhlášení MŠMT.

4 kroky ze základky na Průmyslovku

1. Podejte včas přihlášku!

  • Jako každý rok, přihlášku je třeba podat nejpozději do 1. 3. 2024, a to včetně všech nezbytných příloh. Dle aktuálně platných pravidel si můžete najednou podat přihlášku až na 2 střední školy, toto pravidlo se ale může v průběhu školního roku ještě změnit. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky.

  • Přihlásit se můžete na tyto obory zakončené maturitní zkouškou: Elektrotechnika, Strojírenství, Informační technologie, Technické lyceum, Oděvnictví a Textilnictví.

2. Absolvujte přijímací zkoušky

  • Na všechny uvedené obory se skládá jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Jednotnou přijímací zkoušku můžete absolvovat dvakrát, do výsledků přijímacího řízení se pak započítává vždy ten lepší výsledek.

  • Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovuje MŠMT. Po jejich oficiálním zveřejnění vás o nich budeme informovat.

  • Pozvánku na přijímací zkoušky obdržíte nejpozději 14 dnů před jejich konáním. Součástí pozvánky je mimo jiné i ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

3. Zkontrolujte si, zda jste se k nám dostali

  • Termín povinného zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek určí MŠMT.

  • Výsledky zveřejníme na našem webu. Pro zjištění výsledků potřebujete znát své ID z pozvánky k přijímací zkoušce.

4. Nezapomeňte na Zápisový lístek!

  • Přijali jsme vás? Gratulujeme! Nezapomeňte však svůj zájem o studium na Průmyslovce potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až po jeho odevzdání se oficiálně stanete naším žákem.

Důležité informace: Písemné oznámení o výsledku přijímacích zkoušek zasíláme pouze nepřijatým uchazečům. Zveřejněním výsledků se považuje Rozhodnutí o přijetí za oznámené.