Přijímací řízení

4 kroky ze základky na Průmyslovku

1. Podejte včas přihlášku!

  • Informační systém DipSy pro podání přihlášky bude přístupný od 1. února 2024. DiPSy - digitální přihlašovací systém 

  • Přihlášku je třeba podat nejpozději do 20.02. 2024, a to včetně všech nezbytných příloh. Dle aktuálně platných pravidel si můžete najednou podat přihlášku až na 3 střední školy, toto pravidlo se ale může v průběhu školního roku ještě změnit. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky.

  • Přihlásit se můžete na tyto obory zakončené maturitní zkouškou: Elektrotechnika, Strojírenství, Informační technologie, Technické lyceum a Oděvnictví.

  • ! Prioritizace školy: na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority!

Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky:

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).

  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.

  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

2. Absolvujte přijímací zkoušky

  • Na všechny uvedené obory se skládá jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Jednotnou přijímací zkoušku můžete absolvovat dvakrát, do výsledků přijímacího řízení se pak započítává vždy ten lepší výsledek.

  • Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovuje MŠMT, pro rok 2024 jsou stanoveny:  12.04.2024 a 15.04.2024.

  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některé ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.

3. Zkontrolujte si, zda jste se k nám dostali

  • Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. Pokud uchazeč využil podání elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.

  • Výsledky zveřejníme na našem webu. 

4. Jste přijati

  • Přijali jsme vás? Gratulujeme! Budeme vás kontaktovat se schůzkou pro rodiče prvních ročníků, kde vás seznámíme s chodem školy, potřebnými učebnicemi a zodpovíme veškeré dotazy.