Odborné praxe

Na Průmyslovce Liberec klademe velký důraz na uplatnění našich absolventů na trhu práce, a proto je pro nás důležitá praktická výuka a odborné praxe, které jsou pro většinu našich studijních oborů povinné.

Nabídku praxí a brigád naleznete na: https://jobs.pslib.cz/ 

Praxe pro obory 

 • Podrobné informace k jednotlivým praxím naleznete na intranetu školy.

Praktické vyučování v 1.–3. ročníku: 

  • Součástí rozvrhu oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Strojírenství je během prvních třech ročníků tříhodinový blok praktického vyučování. To probíhá v našich učebnách pro výuku praxe pod vedením našich pedagogů.

  • Součástí výuky v rámci oborů Oděvnictví a Textilnictví je ve všech ročnících zařazen povinný předmět Textilní praxe.

Odborné praxe ve 2. a 3. ročníku: 

  • Studenti musí během 2. a 3. ročníku absolvovat povinnou třítýdenní odbornou praxi ve firmách, která se váže k oboru a zaměření jejich studia.

  • Tato praxe probíhá obvykle na přelomu května a června daného školního roku, konkrétně:

   • odborná praxe 2. ročníků ve firmách proběhne 2 týdny v termínu 20. 5. - 31. 5. 2024,

   • odborná praxe 3. ročníků ve firmách proběhne 3 týdny v termínu 20. 5. - 7. 6. 2024,

   • týká se všech oborů školy.

Odborné praxe ve 4. ročníku:

  • Studenti 4. ročníků absolvují povinnou dlouhodobou odbornou praxi ve firmách, v nichž zpracovávají své maturitní práce.

  • Tyto praxe probíhají pravidelně jeden den v týdnu od začátku září až do konce dubna.

  • Ve školním roce 2023/2024 budou odborné praxe 4. ročníků zahájeny v týdnu od 4. 9. 2023

 

Praxe pro Vyšší odbornou školu

Součástí studia je souvislá praxe v podnicích. Studenti si při ní ověří svoje schopnosti použít ve škole získané poznatky v praktickém provozu. Praxe je v I. a II. ročníku dvoutýdenní a koná se v závěru školního roku, ve III. ročníku je čtyřměsíční v období září až prosinec. Praxi si vyjednává sám student a  vykonává při ní práci, která navazuje na přípravu ve škole.