Veřejné zakázky

Průmyslovka Liberec se řídí Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), která stanovuje závazný postup Libereckého kraje (dále také jen „Liberecký kraj“ nebo „LK“) a příspěvkových organizací zřizovaných LK (dále jen „příspěvková organizace“ nebo „PO“) při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), tzn. veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“). Práva a povinnosti neuvedené v této směrnici se řídí analogicky tímto zákonem. 

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku kategorie 1:  Strukturovaná kabeláž 2023

Nabídky podávejte do 30.4.2024 do 10:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty:

                   Datum zveřejnění: 24.04.2024

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku kategorie 1:  Oprava průmyslové podlahy kovárny

Nabídky podávejte do 10. 6. 2024 v 10:00 hodin.

Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě analogicky dle § 107 odst. 1 zákona.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, *.pdf, *.jpeg, *.gif nebo *.png.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

f) Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu vkládat do el. nástroje při podání nabídky).

Dokumenty:

Zveřejnění Tender arena:

                   Datum zveřejnění: 22.05.2024