O škole

SPŠ a VOŠ Liberec je příspěvková organizace, která byla založena v roce 1876 a patří mezi nejstarší průmyslové školy v České republice.

Průmyslovka Liberec je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddílem Pr vložkou 641. Ve školském rejstříku je zapsána pod REDIZO: 600 020 398, IZO SPŠ: 000 082 147 a IZO VOŠ: 110 033 752. Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátě ředitele školy. Zřizovatelem subjektu je Liberecký kraj.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace (školy) je její ředitel, Ing. Bc. Jaroslav Semerád, MBA. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Předmětem činnosti školy je: „Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu a § 92 pro vyšší odborou školu zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy“ 

Škola zřídila systém pro oznamování protiprávních jednání. Informace o způsobech oznamování a vstup do vnitřního oznamovacího systému naleznete zde (postačí odkaz Whistleblowing nebo ochrana oznamovatelu s touto URL v patičce webu).

Veškerá podání lze také učinit na sekretariátě ředitele školy, nebo jiným zákonným způsobem.

Poskytování informací může podléhat zpoplatnění.