Často kladené otázky

Jak podám přihlášku ke studiu? Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis). Vyberte si pouze jednu z možností!

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).

  • Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.

  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Co je JPZ? JPZ je zkratka pro Jednotnou Přijímací Zkoušku, která je povinnou součástí přijímacího řízení na většině středních škol v 1. a 2. kole přijímacího řízení.

Musím podávat přihlášku, když se hlásím pouze do nematuritních oborů v prvním ročníku? Ano, nelze se na žádnou střední školu do prvního ročníku přihlásit jiným způsobem.

Co se stane, když podám přihlášku jen do 1 maturitního oboru? Budete konat JPZ  2x a započítá se lepší výsledek. Lepší výsledek se počítá i u uchazečů hlásících se do více maturitních oborů.

Mohu se přihlásit ve 2. kole do maturitního oboru, když jsem v 1. kole nepsal JPZ ani jednou? Ne. Pro možnost hlásit se v 2. kole do maturitního oboru je nutné vykonání JPZ v 1. kole (tedy podání přihlášky do maturitního oboru v 1. kole). Jinak je nutné počkat s přihláškou do maturitního oboru až do 3. nebo následujících kol.

Mohu na každou listinnou přihlášku napsat jiné pořadí škol? Ne. Pořadí škol musí být ve všech podaných přihláškách totožné.

Na kolik středních škol se mohu přihlásit v 1. kole? Můžete podat až 5 přihlášek (3 střední školy bez talentových zkoušek a 2 střední školy s talentovou zkouškou). Při vyplňování přihlášky se uvádí na tiskopisech stejné pořadí škol, oborů a termínů. 

Je pořadí škol v přihlášce závazné? ANO. Pořadí škol na přihlášce je závazné. 

Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky? Elektronicky přihlášení uchazeči ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ.

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat? 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému.

Co když jsem byl přijat na první školu, ale já chci jít na druhou? Není možné se rozhodnout pro jinou školu, než Vás přiřadil systém na základě Vaší priority. Budete přiřazen/a na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil/a „nad čarou“. Pokud na tuto školu nemůžete nebo nechcete nastoupit, máte možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácíte celé 1. kolo a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!).

Mohu podat odvolání proti nepřijetí? Ano, můžete, nicméně odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Jak to bude se zápisovými lístky? Zápisové lístky se neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami. V 3. a dalších kolech se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

Jak se dozvím, co mne čeká v září? Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků (obvykle druhá polovina června), kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy.