Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole. 

Zápisové lístky se již nepoužívají, Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.

Odkaz na vysvětlení algoritmu zařazování uchazečů na školy od společnosti CERMAT  (.mp4).

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa - NEDOPORUČUJEME!

Výsledky přijímacího řízení 

Celkový přehled uchazečů dle jednotlivých oborů (bude uvedeno 15.05.2024):

Přijatí uchazeči

V červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči pro nastupující žáky.

Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před nástupem nejsou našimi žáky).

V případě, že budete řešit internátní ubytování, kontaktujte nás e-mailem, zašleme vám potvrzení o přijetí v pdf souboru, popř. si jej můžete vyzvednout na sekretariátu. Kapacita internátu je dostatečná, internátní ubytování není spravováno naší školou, odkaz na ubytování: Domovy mládeže – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec (libereckazdravka.cz).