Přijímací řízení na VOŠ pro rok 2023/2024

Přijímací řízení na VOŠ pro rok 2023/2024

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – II. KOLO

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2023/2024 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2023/2024

Termín podání přihlášky: 16. 10. 2023  (ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NUTNÁ)

Termín přijímacího pohovoru: 24. 10. 2023

Plánovaný počet přijímaných uchazečů: 30 míst (26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika)

Doba trvání studia: 3 roky

Titul po ukončení: DiS. - diplomovaný specialista

Školné: 3 000 Kč za ročník (ve 2 splátkách)