Přijímací zkouška na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení

  • Přijímací pohovor (max. 10 bodů)

    • účast na přijímacím pohovoru je povinná, minimum bodů za pohovor pro přijetí ke studiu je 5

  • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ  (max.10 bodů)

    • prospěchový průměr do 2,80 za 10 bodů

    • prospěchový průměr nad 2,81 za 0 bodů

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.