Technické lyceum
3D technologie

  • Nadpis použitý v hlavičce: Technické lyceum 3D technologie

Technické lyceum | 3D technologie

Tato specializace technického lycea se zaměřuje na moderní výrobní technologie a řízení výrobních postupů pro střední management ve firmách. Dále pak se naučíte využití 3D technologií, 3D tisku, logistiku, projektové řízení a základy manažerských postupů. 

Kód a název oboru vzdělání: 78 - 42 - M/01 technické lyceum

Zaměření: počítačová podpora v technice (Učební plán .pdf)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

Cílem studentů technického lycea je obvykle jejich pokračování v dalším studiu na vysoké škole, kde se mohou zaměřit na nejrůznější oblasti, jako je například strojírenství, IT, textilnictví, design, marketing  další. 

Samozřejmě, je také možné uplatnění na trhu práce ihned po maturitě, zde se absolventům nabízí zaměstnání například v oblastech středního managementu jako junior manažer technické výroby, logistik, odborný asistent managementu podniku, kontrolor jakosti, manažer prodeje, marketingu a další.