Technické lyceum

Naše technické lyceum je určené především pro studenty, kteří si uvědomují důležitost role techniky v životech nás všech a význam technického vzdělání, přesto mají zájem také o větší podíl všeobecného studia včetně studia dvou cizích jazyků.

Zaměření studia

Ve třetím ročníku technického lycea si studenti vybírají ze dvou specializací:

3D technologie

Tato specializace technického lycea se zaměřuje na moderní výrobní technologie a řízení výrobních postupů pro střední management ve firmách. Dále pak se naučíte využití 3D technologií, 3D tisku, logistiku, projektové řízení a základy manažerských postupů. 

Výroba nanovláken a technických textilií

V rámci zaměření se studenti zabývají polymery pro výrobu nanovláken a jejich konečným uplatnění v praxi. Dále s postupy výroby technických textilií, které nalezneme ve všech odvětvích průmyslu, a jsou pro nás všechny nenahraditelné.