Desktopové, mobilní
a webové aplikace
a multimédia

 • Nadpis použitý v hlavičce: Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia

Název ŠVP: Informační technologie

Zaměření: Desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia (Učební plán.pdf)

Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP: 1. 9. 2021 ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

Během studia tohoto oboru získáte kvalitní znalosti a dovednosti z nejrůznějších oblastí jako je vývoj software, design a tvorbu webových stránek a aktivní užití multimediálních aplikací (např. tvorba a úprava webové i tištěné grafiky, gravírované, vyřezávané grafiky nebo 3D tisk). Počítačové sítě, operační systémy a hardware počítačů je zde spíše doplňkovým obsahem pro získání komplexního vhledu do informačních technologií. 

Díky těmto znalostem najdete po absolvování studia široké možnosti uplatnění například v oblasti návrhů a realizace HW řešení, programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení, opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti apod., ale také budete mít skvělé znalosti pro další studium na VŠ.

Možnosti uplatnění

 • programování a vývoj vývoj webových desktopových a mobilních aplikací, návrh databází – programátor, vývojář;

 • návrh a kódování uživatelských rozhraní a webových stránek – webdesigner;

 • návrh a realizace počítačových sítí – správce sítě;

 • poradenství v oblasti prodeje IT vybavení – obchodník s IT;

 • opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti;

 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT – pracovník uživatelské podpory

Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

 • Fakulta informačních technologií ČVUT

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

 • Fakulta informačních technologií VUT Brno

 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy