Robotika, internet věcí
a průmyslové řídicí
systémy

  • Nadpis použitý v hlavičce: Robotika, internet věcí a průmyslové řídicí systémy

Název ŠVP: Elektrotechnika

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika

Zaměření: Robotika  (Učební plán .pdf)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP:  od 1. 9. 2019 ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

V rámci studia oboru Robotika, internet věcí a průmyslové řídicí systémy se naučíte pracovat s nejmodernějšími technologiemi v této oblasti. Absolvování studia vás připraví buď na pokračování ve studiu například na vysoké škole, ale získáte také skvělé praktické zkušenosti pro bezproblémový vstup na trh práce.

V praxi se můžete zaměřit například na:

  • Projektování a konstrukci prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.).

  • Návrh robotů a manipulátorů a jejich nasazení ve výrobních systémech s využitím znalostí problematiky teorie řízení a řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, softwarového inženýrství, průmyslových sítí v řídicích systémech, elektroniky a pohonů.

  • Zabezpečení provozu, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravu strojů a přístrojů.
  • Řízení a obsluhu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a měřicích systémů.