ERASMUS+ v roce 2023

ERASMUS+ v roce 2023

Rok 2023 byl na zahraniční výjezdy velmi bohatý, a to především díky programu Erasmus+.

SOUTĚŽ

První výjezd za hranice se uskutečnil v březnu 2023, kdy vyjelo 5 žáků v doprovodu učitelů odborných předmětů na soutěž do německé Žitavy. Kromě skvělého výsledku, který ze soutěže přivezli, měli žáci příležitost setkat se s týmy z dalších zemí Evropské unie.

STÁŽE PRO 3. ROČNÍK

Nejbohatší na cestování byl bezpochyby duben a květen. Na krátkodobé stáže do španělské Valencie, na Maltu a do irského Corku vyjelo celkem 22 žáků. Tito žáci byli vybráni ze všech oborů – elektrotechnika, strojírenství, informačních technologie a technické lyceum. Pracovali ve firmách dle oboru studia a školu reprezentovali výborně. Žáci pracovali s CNC stroji, v dílnách s menšími stroji, vytvářeli webové stránky, pracovali s technickou dokumentací, prováděli elektroinstalace, rozvody, editovali propagační fotografie a videa a mnoho dalšího. V Irsku bydleli žáci v hostitelských rodinách, a získali tak náhled do běžného života v zemi i do její společenské atmosféry. Všichni pak využili volný čas pro cestování po okolí a poznání významných kulturních a přírodních památek.

STÁŽE PRO NAŠE ČERSTVÉ ABSOLVENTY

Závěrem školního roku, tedy v červnu, vyjelo 14 čerstvých absolventů školy ze všech oborů na tříměsíční stáž. Opět na Maltu, do Irska a do Španělska. 

Studenti na Maltě byli kompletně z oboru IT. Vedení a zaměstnanci firmy byli s prací žáků natolik spokojeni, že vznikla další spolupráce. Tato spolupráce nadále pokračuje a bude pokračovat ještě mnoho měsíců či let. V irském Corku pak dostali absolventi nabídku práce v přímé návaznosti na stáž. Lze tedy říci, že stáže proběhly v těchto případech nad očekávání dobře. Na závěr stáže proběhla monitorovací návštěva dvou učitelů a podařilo se domluvit návaznou spolupráci pro současný 3. a 4. ročník! Krásný, ohromující Cork si tedy budou užívat i budoucí účastníci.

ŠPANĚLSKÉ VYKROČENÍ DO MATURITNÍHO ROČNÍKU

Těsně před začátkem školního roku 2023/2024 se ještě odhodlala další skupina čerstvých čtvrtých ročníků, aby vycestovala do španělské Málagy. Je to oblíbená destinace našich žáků již několik let a spolupráce s firmami zde funguje báječně! I proto se ze své třítýdenní stáže žáci vrátili nadšeni a plni sil zvládnout maturitní ročník a třeba hned po maturitě vyrazit vstříc dalším dobrodružstvím.

ZAKONČENÍ ROKU V NĚMECKU

Posledním výjezdem roku byla stáž studentek  oboru oděvnictví a textilnictví v německém Plauen. Osm dívek se tam vydalo v doprovodu svých vyučujících na 14 dní. Čtyři z účastnic pracovaly v oděvní dílně, kde šily sukně dle vlastního návrhu. Využily k tomu v rámci recyklace již nemódní kousky oblečení, které vhodně přešívaly. Další čtyři účastnice trávily stáž v textilní laboratoři, kde testovaly materiály, barvily textil a další. Na závěr se obě skupiny spojily a odprezentovaly výsledky svého působení v Plauen prostřednictvím módní přehlídky. Dostaly tedy prostor předvést své dovednosti i v oblasti stylingu.

CO NÁS ČEKÁ LETOS?

V roce 2024 nás čeká podobně nabitý program. Právě dokončujeme výběr účastníků na měsíční i tříměsíční stáže. Z přihlášených 95 žáků naší školy vyjede 20 z nich  na měsíc do Španělska a Irska a 10 tamtéž na 3 měsíce. Chystá se i učitelská stáž v podobě stínování pro 5 vyučujících. Přípravy probíhají intenzivně a kvalita stáží je naší prioritou.

Děkujeme všem loňským účastníkům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů všem letošním!

Veškerá výše zmíněná činnost je financována EU.