Erasmus+

Odborné zahraniční stáže s Erasmus+

Erasmus patří bezpochyby mezi nejznámější projekty určené pro studenty. V rámci Erasmus+ mohou také studenti středních škol absolvovat krátkodobé i dlouhodobé odborné zahraniční stáže, které navazují na obor jejich studia. Naše škola se do tohoto projektu zapojuje od školního roku 2018/2019.

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru.

Do projektu se mohou zapojit studenti třetích ročníků (krátkodobé stáže) a čtvrtých ročníku (dlouhodobé stáže). Délka praxe je vždy 5 dní v týdnu. Ve volných dnech se mohou studenti účastnit exkurzí nebo mít individuální program. Účastníci tak mají dostatek času poznat hostitelskou zemi. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi ECVET a Europass Mobilita.

Do projektu se mohou zapojit také pedagogičtí pracovníci.