Zřizovací listina

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje 240/23/ZK a sídlí na adrese Masarykova 460/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Zřizovací listina je ze dne 30.5. 2023 a nabyla účinnosti 1.7. 2023.
 
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování školního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Zřizovací listina platná do 31.12.2023 (.pdf).

Zřizovací listina platná od 1.1.2024 (.pdf)