Přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny pro přijímací zkoušku   

  • 1. termín: 12. 4. 2024

  • 2. termín: 15. 4. 2024  

Termíny pro náhradní přijímací zkoušku  

  • 1. termín: 29. 4. 2024

  • 2. termín: 30. 4. 2024 

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek.