Přihlášky ke studiu pro rok 2024/2025

Podání přihlášek ke studiu pro školní rok 2024/2025

Potřebné formuláře:

Způsoby podání přihlášek: 

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Přihlášku bude možné podat od 1. února 2024 do 20.02.2024, v systému DipSy:  DiPSy - digitální přihlašovací systém.  Do konečného termínu podání přihlášek bude nutné dodat také přílohy (např. lékařskou prohlídku, potvrzení o umístění na olympiádách, účast na Sobotách s technikou apod.). 

Vyberte si pouze jednu z možností!

Určení priority jednotlivých škol - "strategie":

  • 1. uvedete obor:  ("Tenhle obor chci a mám jasno na které škole" nebo "Tenhle obor bych chtěl/a, je tam hodně zájemců, možná se tam nedostanu, ale zkusím to!" )

  • 2. uvedete obor:  ("Tenhle obor prostě chci" nebo "Tohle by mne taky bavilo" nebo  "Tenhle obor bych chtěl/a, je tam hodně zájemců, možná se tam nedostanu, ale zkusím to!")

  • 3. uvedete obor:  ("Tohle by mohla být jistota!").

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí podle priority i tyto obory vzdělání.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Přihláška ke studiu na SŠ:

Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). 

POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání, lékařská prohlídka je nutná pro obory Elektrotechnika a Oděvnictví, vzor potvrzení je možné stáhnout zde.

V případě, že volíte 3 obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 3x, včetně příloh. (Nelze uvést 2x stejný kód oboru.)

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.

 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.

 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.

 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

2. Výpis ze systému

 • Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.

 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.

 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.

 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.

 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh). V případě podání přihlášek poštou rozhoduje datum podání.

 • Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku ZDE a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí. V případě podání přihlášek poštou rozhoduje datum podání.

Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek.

Důležité informace: 

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat? Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení na naši školu poskytne ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád a Linda Dimlová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).