Vyšší odborná škola

Pokud jste absolventem středního stupně vzdělání s maturitou, můžete se přihlásit na Vyšší odbornou školu v oboru Průmyslová elektrotechnika. Studium VOŠ je tříleté, probíhá kombinovanou formou a je ukončené absolutoriem a získáním titulu DiS. – diplomovaný specialista. Jako absolvent získáte také Vyhlášku č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Zaměření studia

V rámci studia si můžete vybrat jednu ze specializací:

 • Průmyslová automatizace

 • Informační technologie v elektrotechnice

Uplatnění

Po absolvování vyššího odborného vzdělávání vzdělávacího programu Elektrotechnika budete připraven/a na výkon většiny činností, které souvisejí s provozem elektrických zařízení a automatizovaných systémů řízení v průmyslových podnicích i pro pokračování v dalším studiu na VŠ.

Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti

 • Projektování rozvodů elektrické energie;

 • Projektování světelné a elektrické otopné soustavy;

 • Projektování elektrických pohonů;

 • Programování logických řídících systémů;

 • Provádění elektrotechnických měření;

 • Používání poznatků z informatiky na úrovni potřebné pro úspěšné uplatnění v praxi nebo v dalším vzdělávání;

 • Diagnostika a odstraňování závad elektrických obvodů a zařízení;

 • Provádění základních elektrotechnických montážních a elektroinstalačních prací;

 • Využívání norem, předpisů a standardů;

 • Prezentace výsledků své práce a svých schopností;

 • Vedení oborového jednání v cizím jazyce.