Vybavení | Strojírenství

Abychom vám mohli poskytnout to nejkvalitnější vzdělání, se kterým se rozhodně neztratíte, disponujeme vybavenými odbornými učebnami včetně strojních laboratoří a naučíme vás pracovat se všemi potřebnými programy, které využijete i v praxi.

Naše učebny

 • Počítačové učebny 

 • Strojní laboratoře 

 • Strojní dílny 

 • Učebna mechatroniky

 • Laboratoř 3D tisku a 3D digitalizace 

Software

 • SolidWorks

 • SolidEdge

 • TDS Technik

 • EdgeCAM

 • HSM Works

 • PrusaSlicer

 • řídicí systém Heidenhain TNC 530 a 640 (pro tvorbu CNC kódů)

 • řídicí systém Siemens ShopTurn a ShopMill (pro tvorbu CNC kódů)

 • Siemens SIMATIC, ADRUIN, LOGO (programování průmyslových počítačů – PLC)

 • Festo FluidSIM Hydlaulics (simulace hydraulických obvodů)

Vybavení strojních laboratoří

 • průmyslové automatizační prvky FESTO (hydraulika, pneumatika, elektropneumatika, senzorika)

 • robotická ruka IRB 120 od firmy ABB

 • 3D souřadnicový měřící stroj MITUTOYO

 • mechanický trhací stroj SHIMATZU 20 kN

 • drsnoměr MITUTOYO

 • metalografický mikroskop EPITIP

 • tvrdoměr Rockwell BRIRO VAK

 • délkoměry ZEISS

 • Erichsenův přístroj pro měření hlubokotažnosti

 • ultrazvukový tloušťkoměr, laserový délkoměr

 • Englerovy viskozimetry, Charpyho kladivo

 • Tiskárny Průša, Makerbot 2X, Anycubic Mega, Anycubic Photon

 • Skenery Atom, Sense, RexCAN, David

 • robot ABB s pálícím laserem

 • značící laser na kovy

 • CNC soustruh a frézka

 • vstřikovací stroj Babyplast

 • pálící laser na dřevo

 • elektrostoly od firmy Diametral

 • výukové moduly obsahující PLC a elektropneumatika firmy SMC