Mechatronika

Název ŠVP: Strojírenství

Zaměření: Mechatronika (Učební plán .pdf)

Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2014  ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

Tento studijní obor se zaměřuje na zprostředkování poznání celé (rychle se rozvíjející) oblasti techniky včetně nejmodernějších trendů a technologií. Díky důrazu na aktivní řešení problémů a tvořivé myšlení získáte skvělý základ pro samostatnou práci v nejrůznějších oblastech oboru. Kromě přímého uplatnění na trhu práce ihned po maturitě máte možnost dalšího studia na vysoké škole v příbuzných technických oborech. 

Možnosti uplatnění

 • konstruktér,

 • technolog,

 • technik přípravy výroby,
 • programátor zařízení řízených PLC automaty,

 • programátor CNC strojů,

 • montážní technik, zkušební technik a servisní technik,

 • logistik,

 • manažer plánování a řízení výroby,

 • manažer kvality,

 • mistr,

 • vedoucí provozu

 • a další..

Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách, jako například Fakulta strojní TUL, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Fakulta strojní VUT Brno či Fakulta strojní ZUČ Plzeň.