Oděvnictví

Obor oděvnictví je určen všem, kteří se chtějí uplatnit v technickém a částečně i v uměleckém směru. Obor neustále rozvíjíme a inovujeme tak, aby reagoval na aktuální módní trendy a potřeby pracovního trhu.

Během studia se naučíte navrhovat a vyrábět oděvy s důrazem na konstrukci střihů a jejich modelování pomocí CAD systému. Kromě toho, se budete rozvíjet v oblasti textilních i technických materiálů, stylingu a designu.

Kód a název oboru vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví

Název ŠVP: Oděvní tvorba a styling (Učební plán .pdf)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

V současné době se v oděvnictví uplatňují různé inovace, jako jsou již zmíněné CAD systémy, chytré (smart) textilie a recyklovatelné udržitelné materiály. Tyto poznatky umožňují výrobu oděvů, které jsou nejen moderní, ale také udržitelné a šetrné k životnímu prostředí.

Uplatnění

Našim hlavním cílem je vychovávat žáky tak, aby se neučili být pouze „zaměstnanci“, ale aby měli touhu zakládat své firmy a dávat tak práci jiným, aby realizovali své vlastní nápady a uměli vytvořit pro tuto cestu vhodný a stabilní tým lidí. Nezapomínáme žákům vysvětlovat, proč se učí, proč mají hledat vnitřní motivaci ke svému odbornému i osobnostnímu růstu.

Rozvíjíme jejich talent v kombinaci s technickým zaměřenín.

Vybavení 

Žáci budou pracovat v moderně vybavených laboratořích, kde budou zkoumat kvalitu a vlastnosti jednotlivých materiálů. Úzce spolupracujeme s TUL napříč katedrami na fakultě textilní, kde žáci rozvíjejí své vědomosti. Dále se mohou zapojit se svými kolekcemi do módních soutěží.

Soutěž Oděv a textil, Liberec

Jsme spolupořadatelem soutěže Soutěž Oděv a textil, Liberec do jejíž organizace se mohou všichni žáci aktivně zapojit, ať už jako soutěžící, modelové nebo zákulisní koordinátoři. Díky této praxi, získávají cenné zkušenosti v managementu společenských akcí.

_fun0712web
_fun0712web
_fun0798web
_fun0798web
_fun0810web
_fun0810web
_fun1667web
_fun1667web
_fun1717web
_fun1717web
_fun1726web
_fun1726web
_fun1857web
_fun1857web
_fun1868web
_fun1868web
_fun1933web
_fun1933web
_fun2056web
_fun2056web
_fun2064web
_fun2064web
_fun3489_web
_fun3489_web
_fun3567_web
_fun3567_web
_fun3628_web
_fun3628_web
_fun3753_web
_fun3753_web
_fun3799web
_fun3799web
_fun3803_web
_fun3803_web
_fun3869web
_fun3869web
_fun3984web
_fun3984web
_fun4023
_fun4023
_fun4046
_fun4046
_fun4235
_fun4235
_fun4253web
_fun4253web
_fun4346web
_fun4346web
_fun4377
_fun4377
_fun4397
_fun4397
_fun4427
_fun4427
_fun5581res
_fun5581res