Kybernetická bezpečnost,
administrace systémů
a internet věcí

 • Nadpis použitý v hlavičce: Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí

Název ŠVP: Informační technologie

Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie

Zaměření: Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí (Učební plán)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP: 1. 9. 2021 ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

V rámci studia oboru Kybernetická bezpečnost, administrace systémů a internet věcí získáte praktické i teoretické znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, operačních systémů a počítačových sítí, jednočipových mikropočítačů a internetu věcí a dalších.

Díky širokému zaměření a kvalitním znalostem budete moci po maturitě pokračovat ve studiu na některé z technicky zaměřených vysokých škol nebo získáte skvělé podmínky pro přímé pracovní uplatnění.

Možnosti uplatnění: 

 • technik, analytik, správce kybernetické bezpečnosti

 • instalace a správa aplikačního SW

 • instalace a správa serverových OS

 • návrhů, realizace a administrace sítí

 • vývojář vestavěných systémů a aplikací internetu věcí

 • servis a údržby prostředků IT z hlediska HW

 • programování a vývoji desktopových a mobilních aplikací

 • kvalifikovaný prodejce prostředků IT včetně poradenství

 • obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků IT

Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

 • Fakulta informačních technologií ČVUT

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

 • Fakulta informačních technologií VUT Brno

 • Fakulta elektrotechnická ČVUT