Průmyslová elektrotechnika,
výkonová elektronika
a řídicí systémy

  • Nadpis použitý v hlavičce: Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídicí systémy

Název ŠVP: Elektrotechnika

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika 

Zaměření: Silnoproud  (Učební plán .pdf)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

Díky zaměření na oblast silnoproudu se jako absolventi oboru Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídicí systémy můžete zaměřit na práci v oblasti průmyslové elektrotechniky, výkonové elektroniky a řídicích systémů, a to obzvláště při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, budování energetických zdrojů a sítí, programování PLC automatů, projektování osvětlení a průmyslových rozvodů a dalších činnostech. Po maturitě můžete také pokračovat studiem na vysoké škole.

Možnosti uplatnění

  • elektrotechnik,

  • konstruktér,

  • revizní technik,

  • energetik,

  • zkušební technik,

  • servisní technik elektrických zařízení,

  • provozní technik,

  • školicí technik.

Vybavení