Elektronické systémy,
automatizace a sdělovací
technika

  • Nadpis použitý v hlavičce: Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika

Název ŠVP: Elektrotechnika

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika

Zaměření: Slaboproud (Učební plán .pdf)

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2014 ke stažení zde (.pdf)

Adresa školy: SPŠ a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Zřizovatel školy: Liberecký kraj

Uplatnění absolventů oboru

V průběhu studia oboru Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika získáte skvělé teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro uplatnění jako technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích  při:

  • Projekčních, konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru.

  • Řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů

  • Využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov; programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení; 

  • Výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení; 

  • Školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky

  • Řízení provozu v podnicích.

Absolventi oboru jsou také výborně teoreticky připraveni pro další studium na vysokých školách s příbuzným zaměřením.