Školy bez bariér

ŠKOLY BEZ BARIÉR – STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, MASARYKOVA 3, P. O.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci hlavní budovy A a budovy D. Součástí změn jsou přístavby dvou venkovních bezbariérových výtahů za účelem propojení všech provozních částí a podlaží budov. Výsledkem realizace projektu bude zajištění bezbariérového přístupu do všech provozně důležitých prostor školy a jejího areálu, a to pro všechny osoby s omezenými schopnostmi smyslového vnímání a zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Cílem projektu je zajistit co nejvyšší bezbariérovost školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání a zpřístupnění školy všem žákům a studentům s handicapem.

Webové stránky projektu na webu zřizovatele - KULK.