NAKAP

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE I (NAKAP LK I)

Škola je v rámci projektu zapojena do následujících aktivit:

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Neinvestiční podpora vzdělávání

 • Projektové dny pro žáky ZŠ pořádané SŠ

 • Metodické centrum pro technické obory

 • Volnočasové aktivity - kroužky pro žáky ZŠ

  • Kroužek robotiky - ROBODROID

  • Kroužek kovovýroby

 • Volnočasové aktivity - kroužky pro žáky SŠ

  • Kroužek elektrotechniky

  • Kroužek strojírenství se zaměřením na 3D technologie a CNC programování

 • Aktivity IQLANDIA  - „Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP“ (návštěvy IQLANDIE - speciální lektorské vzdělávací programy a laboratorní práce)