Kompetence 4.0

  • Název projektu: KOMPETENCE 4.0 / KOMPETENCJE 4.0

  • Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207

  • Datum zahájení: 1. 8. 2020

  • Datum ukončení: 31. 7. 2022

  • SPŠSE a VOŠ Liberec - PARTNER 6

  • webové stránky projektu

FIKTIVNÍ FIRMY

CÍL PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí, které přináší nástup Průmyslu 4.0. Projekt podpoří 1230 žáků středních škol a jejich pedagogů. Bude realizováno 91 školních fiktivních firem a 11 multimediálních učeben.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PARTNEŘI PROJEKTU

https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/partneri-partner/