Firmičky

Obecné informace

Název projektu: Společná cesta k podnikavosti na školách

Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Datum zahájení: 1. 8. 2018

Datum ukončení: 31. 7. 2020

SPŠSE a VOŠ Liberec - PARTNER 6

15 žáků v jednom minipodniku

webové stránky projektu

leták projektu

MINIPODNIKY

Minipodnik č. 13 – Nástrojárna

Minipodnik č. 14 – Výroba prototypů a vstřikovaných dílů z plastu

Minipodnik č. 15 – Postav si svoji budku

Minipodnik č. 16 – Kovárna

Minipodnik č. 17 – Mechatronická laboratoř

Minipodnik č. 18 – Robotická laboratoř

CÍL PROJEKTU

Hlavní cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu/školní minipodnik (ŠM). Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty - od nápadu k výrobě/službě.

Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených firmiček v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci - zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PARTNEŘI PROJEKTU

Vedoucí partner (WP-PL) - Okresní hospodářská komora Liberec (OHK Liberec)

Partner 1 - Powiat Boleslawiec

Partner 2 - Powiat Luban

Partner 3 - Powiat Zgorzelec

Partner 4 - SOŠ Liberec

Partner 5 - SPŠT Jablonec

Partner 7 - SZŠ Turnov