Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje

COV – Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. Realizací projektu dojde ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Součástí projektu je dále zajištění bezbariérové dostupnosti všech prostor rekonstruovaných či vybudovaných z projektu a také pořízeného vybavení. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality zázemí pro praktickou výuku a pro snadnější zapojení žáků, resp. absolventů, do  pracovního procesu, a to jak při praktické výuce v rámci vzdělávání, tak i v zaměstnání.

VYBAVENÍ COV

  • vybavení strojních laboratoří

  • modulární automatizační linka

  • robotická laboratoř

  • elektro laboratoř automatizace

  • robotická buňka na 2D/3D laserové řezání

  • vstřikovací lis na plasty

  • odborná učebna počítačových sítí - CIT