Uspořádali jsme kulatý
stůl oboru oděvnictví

  • Nadpis použitý v hlavičce: Uspořádali jsme kulatý stůl oboru oděvnictví

Kulatý stůl oboru oděvnictví: Spolupráce školy s průmyslem pro lepší uplatnění žáků

V úterý 13. února jsme na budově T uspořádali kulatý stůl oboru oděvnictví, který představoval důležitý krok směrem k inovaci a zlepšení vzdělávacího procesu v této oblasti. Tato akce byla zaměřena na propojení teoretického vzdělání s praktickými potřebami trhu práce a na nastavení nového školního výukového plánu, který by lépe reflektoval aktuální požadavky zaměstnavatelů v oděvním a textilním průmyslu.

Pozvání na tuto akci přijali odborníci z různých částí České republiky, kteří svými zkušenostmi a návrhy výrazně přispěli k diskusi o budoucím směřování oboru. Mezi účastníky se objevila jména významných firem a institucí, jako je Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs z Katedry oděvnictví TUL, Bandi Vamos z Ostravy, Pleas z Havlíčkova Brodu, Fehrer Bohemia z Liberce, Adient ze Stráže pod Ralskem, Zdepe z Mnichova Hradiště, ATOM RAT z Hradce Králové a Mirkasport z Hrádku nad Nisou. Dodatečně se akce zúčastnila také společnost Cityzen z Chrudimi.

Program kulatého stolu zahrnoval uvítání účastníků, prezentaci školy a představení stávajícího i inovovaného učebního plánu. Následovala prohlídka školních prostor, která účastníkům umožnila nahlédnout do praktické stránky vzdělávání v oboru oděvnictví. Závěrečná diskuze pak poskytla prostor pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky a pedagogy, což přispělo k lepšímu porozumění potřebám obou stran.

Zejména bylo diskutováno o možnostech spolupráce mezi školou a přítomnými společnostmi, které by žákům umožnily absolvovat povinné předprázdninové praxe a spolupracovat na závěrečných maturitních pracích. Taková spolupráce by žákům poskytla cenné praktické zkušenosti a usnadnila by jejich přechod z akademického prostředí do pracovního života.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit obrovské poděkování všem účastníkům kulatého stolu za jejich čas, věcné připomínky a ochotu sdílet své odborné zkušenosti. Vaše účast a přínos jsou pro nás neocenitelné a věříme, že společně dokážeme vytvořit lepší a relevantnější vzdělávací prostředí pro naše žáky.

Společně krok za krokem otevíráme dveře do budoucnosti oděvnictví, kde bude vzdělávání v souladu s potřebami průmyslu a kde naši žáci najdou nejen inspiraci, ale i konkrétní příležitosti pro svůj profesní růst.