Studentská formule TUL

V rámci předmětů (KOC, TEC) navštívili žáci tříd S4A a S4B ve středu 4. 10. Technickou univerzitu v Liberci u příležitosti prezentace nové studentské formule. Žáci se seznámili s novým typem vyvíjené formule, jeho konkrétními technickými a konstrukčními úpravami, které jsou prací studentů za pomoci odborných kateder. Velkou zásluhu na realizaci celého díla však mají firmy, bez jejichž sponzoringu a dodávaných dílů by se projekt nemohl uskutečnit. Celá prezentace byla zakončena odhalením nového typu formule Viktorie děkanem Fakulty strojní doc. Jaromírem Moravcem. Žáci pak měli možnost diskutovat s týmem, jehož členové a členky z různých fakult TUL se na všech etapách návrhů, vývoje a ekonomických záležitostí spojených s provozem či aktivním závoděním formule podílí. Sednout si do formule byl jistě zážitek i když jen na podiu auly TUL.


Pedagogický doprovod: J. Vestfál, A. Najman, M. Kolnerová

Fotografie:

Studentská formule TUL

 

Studentská formule TUL

Studentská formule TUL