Strojaři na TUL

  • Nadpis použitý v hlavičce: Strojaři na TUL

Žáci prvního ročníku třídy S1A se ve středu 7.2.2024 zúčastnili projektového dne Konstrukce a projektování textilních struktur, který zaštiťovala fakulta textilní.  

Celý projektový den byl zaměřen na technické textilie a jejich využití v technické praxi. Žáci se seznámili a také si prakticky vyzkoušeli testování materiálů v laboratořích, kde je velmi zaujaly kovové materiály s tvarovou pamětí. Dále si vyzkoušeli tkaní a pletení vzorků cévních náhrad používaných v lékařství. Viděli moderní tkací a pletací stroje a jejich produkty pro automobilový průmysl, což jsou například airbagy, textilie s kovovým vláknem pro výrobu neprůstřelných vest nebo textilie vyrobené z čedičových vláken.

Doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková se svými kolegy vytvořili zajímavý program, který žáky velmi zaujal a pro jejich technický rozhled byl velmi přínosný. Zjistili, že strojírenství má velmi široké uplatnění a díky rozvoji nových materiálů a technologií se získané technické znalosti uplatňují nejen v typicky strojírenský oborech, ale i v lékařství, textilnictví, potravinářství atd. 

S Technickou univerzitou v Liberci rádi spolupracujeme a využíváme jejich nabízených aktivit. Moc děkujeme, že nám vychází vstříc a věříme, že nastavená spolupráce se bude i nadále rozvíjet.