Stáž pedagogů ze Slovinska
v rámci Erasmus+

  • Nadpis použitý v hlavičce: Stáž pedagogů ze Slovinska v rámci Erasmus+

Od 12. do 16.11.2023 navštívili naši školu 3 kolegové z partnerské školy Vegova ze slovinské Lublaně. Stáž pedagogů se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ a navázala na naši stáž z minulého školního roku v jejich škole. V úvodu stáže si kolegové prohlédli školu a setkali se s vedením školy. Stáž byla zaměřena na odborné vzdělávání v oboru elektrotechnika a IT technika. Slovinští kolegové byli přítomni vyučování dle svého odborného zaměření, viděli průběh vyučovacích hodin. Seznámili se s metodikou výuky, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery. S našimi učiteli diskutovali o systému odborného vzdělávání u nás a ve Slovinsku a vzájemně se inspirovali dobrými nápady. I přes nepříznivé počasí, využili kolegové volná odpoledne k poznání Liberce a jeho okolí.

Jsme velmi rádi, že se stáž na naší škole uskutečnila, protože stáže rozvíjí a prohlubují vzájemnou spolupráci a upevňují partnerství, což je pro nás jednou z priorit programu Erasmus+.