Stáž pedagogů
stínování v odborných školách
ve španělské Malaze

  • Nadpis použitý v hlavičce: Stáž pedagogů stínování v odborných školách ve španělské Malaze

Pětidenní stáže, v termínu od 18. do 22.3. 2024, ve španělských partnerských školách v Malaze se zúčastnilo pět pedagogů naší školy.

Dva odborní učitelé stínovali kolegy ve škole IES Politecnico Jesús Marín a zbylé kolegyně v IES La Rosaleda.

Pedagogové po dobu stáže stínovali své španělské kolegy v hodinách mechatroniky, CNC, strojírenství, ekonomiky, anglického jazyka a zaměřili se také na organizaci vzdělávání, práci s problémovými i nadanými žáky, spolupráci s rodiči, motivaci ke vzdělávání, prevenci patologických jevů, vzdělávání a vedení pedagogů a dalších pracovníků školy.

Všichni zúčastnění učitelé byli přítomni vyučování dle svého zaměření a viděli průběh vyučovacích hodin. Seznámili se s metodikou výuky, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery. Získali informace o systému celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci stáže pedagogové pracovali společně se španělskými pedagogy nejen v odborných učebnách mechatroniky, elektrotechniky a učebny CNC, ale také v učebnách pro výuku cizích jazyků, ekonomiky. Měli možnost vidět a účastnit se reálné výuky a diskutovat se španělskými kolegy o odborném i všeobecném vzdělávání, o jeho problémech, návaznosti na pracovní trh, motivací žáků studovat technické obory. Velmi inspirativní byla diskuse s pracovníky, kteří řeší kázeňské problémy, jakým způsobem a jak předchází problémům, jaké metody práce s žáky používají. Ve volném čase měli možnost poznat současnost i historii krásného města Malaga.

Španělští pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli, byli velmi vstřícní a je potěšující, že stáže rozvíjí a prohlubují vzájemnou spolupráci a budují pevná a kvalitní partnerství, což je pro naši školu prioritou.