Sobota s technikou
ONLINE 27. 01. 2024

  • Nadpis použitý v hlavičce: Sobota s technikou ONLINE 27. 01. 2024

Sobotu 27. 1. 2024 - v čase od 9:00 do 11:00 bude probíhat Sobota s technikou - ONLINE.

Na 3. sobotu s technikou, která proběhne ONLINE, se nebude přihlašovat předem.

V pátek 26. 01. 2024 budou zveřejněny odkazy na online kurzy (webináře - teams), které budou probíhat v sobotu 27. 01. 2024 od 9:00 hod.

Online kurzy (webináře) budou oborově zaměřeny (IT, strojírenství, elektrotechnika, technické lyceum, ...). Zaměřeno na teoretické i praktické aplikace znalostí ze ZŠ (např. fyziky, chemie, ikt, matematiky, ...).

  • Všichni zájemci si budou moci vybrat kterýkoliv online kurz,

  • počet účastníků jednotlivých kurzů nebude omezen, 

  • online kurzy budou zakončeny krátkým testem,

  • kurzy poběží souběžně.