Předávání Europass za Erasmus+

Poslední červnový den se ve škole vždy nese ve formálním duchu a proto jsme této příležitosti využili i k oficiálnímu ukončení letošních stáží programu Erasmus+. Pan ředitel předal účastníkům měsíčních stáží Europass, který potvrzuje úspěšné absolvování odborné stáže v zahraniční firmě a tím završil letošní realizaci mobilit. Třetí ročníky vyjely do 3 destinací (Malta, Irsko, Španělsko), kde měli možnost nejen v praxi rozvíjet své odborné dovednosti, ale také zblízka poznat kulturu a všední život místních lidí. Věříme, že jim tato zkušenost nejen rozšířila obzory, ale také je motivovala v budoucnu ještě více cestovat a poznávat svět.

 

Aktuálně probíhají dlouhodobé stáže letošních maturitních ročníků, kterým držíme palce, ať se vše vydaří dle jejich představ. Spuštění přihlášek na stáže na příští školní rok proběhne v září.

 

Za tým Erasmus+, Štěpánka Rejnartová