Exkurze třídy S4A
do ZUŠ Liberec,
OC Plaza a KNL a.s.

  • Nadpis použitý v hlavičce: Exkurze třídy S4A do ZUŠ Liberec, OC Plaza a KNL a.s.

Dne 23. 1. 2023 absolvovala třída S4A pod vedením Ing. Aleše Najmana exkurzi do Základní umělecké školy Liberec, OC Plaza a Krajské nemocnice Liberec. 

ZUŠ Liberec je vybavena zvláštním typem výtahů s hydraulickým pohonem. Výtahy se pro svou tichost pohybu používají především v budovách se zvýšenými nároky na akustiku, jako jsou například školy s hudebním zaměřením. Exkurzí naše žáky provedl školník ZUŠ Liberec pan Kocourek Jan.

Exkurze byla zahájena nahlédnutím do technické dokumentace k výtahům z archivu školy, následně si žáci prohlédli osobní výtahy s nosností 630 kg a zdvihem 14 metrů, který je realizován hydraulickým pístem. Žáci se také podívali do strojovny výtahů, kde se seznámili s hydraulickým výtahovým strojem a na závěr měli možnost podívat se k dopravnímu výtahu s nosností 1600 kg.

Aby žáci měli lepší představu o možnostech výtahů, při zpáteční cestě navštívili OC Plaza a Krajskou nemocnici Liberec. V OC Plaza mohli studenti obdivovat klasické výtahy společně s prosklenou výtahovou šachtou a eskalátory. Ve vestibulu budovy B Krajské nemocnice Liberec si pak prohlídli strojovnu potrubní pošty.