Cvičný požární poplach

  • Nadpis použitý v hlavičce: Cvičný požární poplach

V pondělí ráno proběhl na naší škole úspěšný cvičný požární poplach, který měl za cíl zvýšit povědomí o požární bezpečnosti a připravit žáky a zaměstnance na správné reakce v případě skutečného nebezpečí. 

Na cvičení se aktivně podíleli profesionální hasiči z HZS Libereckého kraje a dobrovolní hasiči SDH Růžodol Liberec, kterým tímto děkujeme. 

Pro zvýšení reálnosti cvičení jsme zapojili několik našich studentů jako figuranty, kterým také děkujeme za přesvědčivé znázornění obětí.