Zaostřeno
na Průmyslovku

  • Nadpis použitý v hlavičce: Zaostřeno na Průmyslovku

Zaostřeno na Průmyslovku

Všem 607 žákům děkujeme za odpovědi v našem dotazníku.

Oslovili jsme žáky z prvního, druhého a třetího ročníku, abychom získali jejich názory a zpětnou vazbu. Z prvního ročníku nám odpovědělo 192 žáků, což představuje významnou část této skupiny. Z druhého ročníku jsme obdrželi odpovědi od 241 žáků, což ukazuje vysokou míru zapojení a zájmu. Třetí ročník se zapojil s 174 odpověďmi, což také přispívá k celkovému obrazu situace na naší škole. Díky těmto odpovědím máme komplexní přehled o názorech a potřebách studentů napříč ročníky, což nám umožňuje lépe reagovat na jejich připomínky a zlepšovat školní prostředí pro všechny.

Shromáždili jsme a analyzovali nejčastější připomínky. Na základě těchto zpětných vazeb jsme vypracovali konkrétní opatření a návrhy řešení, které se zaměřují na zlepšení různých aspektů naší školy. Cílem je nejen reagovat na aktuální problémy, ale také vytvořit příjemnější a efektivnější prostředí pro výuku a každodenní život ve škole. Co vás nejvíce tíží: 

Komunikace

Naším cílem je výrazně zlepšit komunikaci mezi vedením školy a žáky. Abychom toho dosáhli, zavedeme pravidelné a strukturované kanály pro obousměrnou komunikaci, kde budou mít žáci příležitost sdílet své názory, nápady a obavy přímo s vedením školy. Kromě toho se zaměříme na včasné a přesné informování o všech školních akcích, událostech a důležitých termínech. Zavedením efektivnějších informačních systémů, jako jsou aktualizované nástěnky v Bakalářích a školní server Sharepoint, zajistíme, že všichni žáci budou mít přístup k aktuálním informacím včas a bez zbytečných prodlev. Tímto způsobem chceme vytvořit transparentní a dobře informované školní prostředí, kde se každý žák cítí být slyšen a informován.

Parkování pro motorky

V reakci na požadavky žáků týkající se parkování pro motorky aktivně hledáme řešení. Jednou z možností, kterou zvažujeme, je vytvoření parkovacích míst pro motorky v prostorách Výstaviště. Toto místo by poskytlo dostatečnou kapacitu a bylo by snadno přístupné pro všechny žáky, kteří do školy přijíždějí na motorkách.

Jsme si vědomi, že prostor za zadní bránou školy byl často navrhován jako vhodné místo pro parkování. Bohužel, tento prostor je aktuálně využíván jako sklad provozního materiálu pro běžnou údržbu školy. Z důvodu jeho současného využití není možné jej přeměnit na parkoviště. 

Ředitelské volno a volné hodiny

Pan ředitel zvažuje možnosti využití ředitelského volna jako vstřícného kroku vůči žákům. Ředitelské volno by mohlo být využito nejen pro administrativní účely, ale také jako prostředek pro snížení stresu a poskytnutí žákům času na regeneraci a další aktivity, které přispějí k jejich pohodě a spokojenosti.

Od následujícího školního roku bude zavedeno nové opatření, které umožní zletilým žákům, tedy těm, kteří dosáhli věku 18 let, opouštět školu během volných hodin. Tento krok bude podmíněn upozorněním třídního vyučujícího, což zajistí bezpečnost a přehled o pohybu žáků. 

Úklid

Na chodbách školy přidáme další koše na směsný odpad, abychom podpořili čistotu a pohodlí v prostorách školy. Tyto koše budou rozmístěny na strategických místech, aby byly snadno přístupné pro všechny žáky a zaměstnance, čímž se zlepší celková úroveň úklidu a pořádku v našich budovách.

Na sekretariátech budov Masarykova a Tyršova budou k dispozici náhradní ručníky. Služby ve třídách si je mohou kdykoli vyzvednout, což zajistí, že vždy budou mít čisté a suché ručníky pro své potřeby. 

Od nového školního roku přistoupíme k reorganizaci týmu uklízeček a zaměříme se na zlepšení organizace jejich práce. Jedná se nejen o změny v týmu, ale také zefektivnění úklidových procesů a zavedení nových standardů čistoty. Naším cílem je zajistit, aby všechny prostory školy byly udržovány v co nejlepším stavu, což přispěje k příjemnému a zdravému prostředí pro všechny žáky i zaměstnance.

Tiskárny

Zajistíme, aby veškeré tiskárny ve škole byly pravidelně doplňovány papírem a tonery, což zajistí jejich nepřetržitou funkčnost. Tímto způsobem se vyhneme zbytečným přerušením v tisku a žáci i učitelé budou mít vždy k dispozici plně funkční tiskové služby. Pokud se přesto objeví nějaký problém s tiskárnou, žádáme vás, abyste se obrátili na zástupce školy nebo na budově M přímo na pana Buriana, který je odpovědný za správu tiskových zařízení.

Zápach z jídelny na budově Masarykova

Aktivně řešíme problém s nepříjemným zápachem z jídelny na budově Masarykova. Spolupracujeme s renomovanou firmou ATREA s.r.o., která se specializuje na řešení problémů s vzduchotechnikou. Firma již provedla detailní měření a analýzu, abychom získali co nejkomplexnější přehled o situaci a nyní čekáme na jejich návrh řešení.

Výuka

Od září 2024 přinášíme pro žáky 1. a 2. ročníků nové, aktualizované Školní vzdělávací programy (ŠVP), které reflektují nejnovější poznatky a pedagogické trendy. Při přípravě nových ŠVP všichni vyučující důkladně prověřili obsah svých předmětů a provedli potřebné úpravy, aby byly v souladu s aktuálními standardy a co nejlépe odpovídaly vzdělávacím cílům pro dané ročníky.

Následující školní rok se vedení školy zaměří na podporu vzájemného vzdělávání a spolupráce mezi pedagogy. Jedná se především o vzájemné hospitace, a lepší propojení teorie s praxí. Věříme, že tato iniciativa přispěje ke kvalitnějšímu vzdělávání naších žáků a posílí spolupráci mezi členy pedagogického týmu.

Vybavení

Jedním z hlavních cílů dlouhodobého plánu naší školy je obnova vybavení a nákup nových technologických zařízení, které podporují moderní přístup k výuce a odpovídají nejnovějším trendům ve vzdělávání. Chceme zajistit, aby naše školní vybavení bylo plně funkční, efektivní a přinášelo maximální prospěch pro vzdělávání našich žáků. Pan ředitel, ve spolupráci s vyučujícími, se aktivně zabývá průzkumem trhu a zjišťuje, jaké možnosti máme k dispozici pro zařazení modernějšího vybavení do naší výuky. Tento krok zahrnuje nejen technologické zařízení, jako jsou interaktivní tabule nebo moderní počítačové laboratoře, ale také výbavu pro praktické předměty, které pomáhají žákům rozvíjet praktické dovednosti a připravují je na budoucí profesní výzvy. 

Vyučující

Pan ředitel si klade za cíl aktivně komunikovat se všemi vyučujícími, aby společně diskutovali o tom, jak mohou společně přispět k vytvoření co nejpříjemnějšího vztahu mezi pedagogy a žáky. Chce porozumět potřebám a obavám vyučujících a společně s nimi hledat řešení, která podpoří vzájemnou důvěru a respekt, což  vytvoří prostor pro otevřenou diskusi o tom, jak zlepšit komunikaci a interakci ve třídách. Pan ředitel chce být aktivním partnerem v tomto procesu a podporovat vyučující v jejich úsilí vytvářet příznivé a podporující prostředí, které umožní žákům rozvíjet svůj potenciál a dosáhnout úspěchu. 

Pár slov závěrem

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná a důležitá. Pomáhá nám lépe porozumět vašim potřebám, obavám a očekáváním, což nám umožňuje neustále se zlepšovat a poskytovat vám lepší služby. Děkujeme vám za to, že jste si udělali čas a podělili se s námi o své myšlenky a pocity. Vaše účast a zapojení jsou klíčové pro naši společnou snahu vytvořit prostředí, ve kterém se cítíte šťastní, podporovaní a motivováni ke svému růstu. 

Vaše názory a připomínky jsou pro nás stále důležité, a proto vás vyzýváme, abyste nadále aktivně komunikovali se školním vedením a sdíleli s námi své myšlenky a nápady. Společně můžeme dělat změny a vytvářet prostředí, které naplňuje potřeby všech členů naší školní komunity.

Děkujeme vám ještě jednou za vaši podporu a spolupráci!